Mila Åkeri AB skall verka för effektiva transporter utan att påverka miljön negativt i allt för stor utsträckning.

Mila Åkeri ska:

  • Ständigt förnya vår fordonspark mot mer miljövänliga fordon.
  • Efterleva lagar och andra krav.
  • Kommunicera och samarbeta med DHL i miljöfrågor.
  • Kontinuerligt förbättra och förebygga negativ miljöpåverkan.